arvola2.jpg

Foto: Øivind Arvola

AEH eier og forvalter i dag mer enn 24.000 kvadratmeter næringseiendom og boligeiendom.

Vår strategi er å investere i sentralt beliggende eiendommer i Harstad og omegn, med fokus på å lage et best mulig produkt for fremtidige leietakere. 


Siste tilskudd i vår portefølje er Bysenteret i Harstad og Hvedingkvartalet.


Bysenteret med Meierigården og Bothnergården er en av våre mest sentrale eiendommer med 18 butikker, fire spisesteder og flere opplevelsesprodukter. Bysenteret er i ferd med å utvikle et eget univers der stadig flere trives! Les mer her: bysenteret-harstad.no

1/12

I Hvedingkvartalet bygger vi 2000 m2 næringsareal på gateplan, 300 parkeringsplasser fordelt på 3 plan og 50 leiligheter på toppen - alle med flott utsikt.

Byggestart var Q2 2020 og parkeringshuset vil være ferdig Q1 2022.

Hvedingkvartalet får direkte tilknytning til Bysenteret via gangbru i glass og vil knytte sammen Hvedingkvartalet, Meierigården og Bothnergården både ifht handel og bolig.

LOGO_AE_FRONT_1.jpg
NY_A_AEH_LOGO.jpg

Arctic Eiendom Harstad AS
Rikard Kaarbøs plass 1
9405 Harstad

NO 915 350 550 MVA

  • Facebook

© 2020 - Nye Sider AS  - post@nyesider.no - Alt innen reklame og profilering